Podziel się!

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym.
Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne. Genialność tej metody polega na jej prostocie i naturalności.

Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie przez ruch:

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

  • świadomości przestrzeni i działania w niej,

  • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Normalna aktywność człowieka, wykonywanie przez niego dowolnych czynności ruchowych jest uwarunkowana świadomością własnego ciała, własnej tożsamości. Musi on zatem znać i odczuwać własne ciało oraz mieć poczucie własnej odrębności, własnego ,, ja’’. Stojąc ,, mocno na ziemi’’ musi odczuwać to podłoże, własne stopy, własne ciało. Dzieje się to około trzeciego roku życia. Dzieci upośledzone umysłowo oraz dzieci nerwicowe nie mają tej świadomości i poczucia ,, poczucia ugruntowania’’, a dzieci autystyczne i psychotyczne – poczucia tożsamości.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu poznanie własnego ciała, usprawnienie motoryki, poczucia swojej siły. Dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń poznaje swoje otoczenie, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę. Może się nawet okazać, że jest twórcze. W otaczającej go przestrzeni nie jest samo. Musi się nauczyć nawiązywać kontakty najpierw z jednym partnerem, potem z większą grupą. Nawiązanie bliskiego kontaktu daje dziecku możność poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia, czego nie doświadczyłoby w pojedynkę.

Metoda Ruchu Rozwijającego może być przydatna w pracy z dziećmi z zaburzeniami intelektualnymi, motorycznymi, emocjonalnymi i trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

 

 

 

Tekst przygotowany w oparciu o lirteraturę:
Bogdanowicz M., Kisiel B.: Ruch rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne. PWN, Warszawa 1997.